DSpace
English čeština   

   

Digitální knihovna Univerzity Pardubice >
Univerzita Pardubice >

Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc. : [25982]

 
 
or browse 


Tato kolekce obsahuje záznamy všech bakalářských, diplomových a disertačních prací obhájených na Univerzitě Pardubice od roku 1992. Plné texty jsou povinně odevzdávány od roku 2008. Tištěné verze jsou k nahlédnutí v Univerzitní knihovně.This collection contains all thesis and dissertations submitted at the University of Pardubice since 1992. Fulltext are obligatory added since 2008. Printed versions are available in the University library.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2009 MIT and Hewlett-Packard
Univerzita Pardubice - Univerzitní knihovna UPa - Seico s.r.o. - Feedback