DSpace
English čeština   

   

Digitální knihovna Univerzity Pardubice >

Vítejte v Digitální knihovně Univerzity Pardubice!

Najdete zde především vybrané publikace vydané Univerzitou Pardubice, vybranou publikační činnost akademických pracovníků UPa zpřístupněnou na základě pravidel open access, bibliografické záznamy (u některých je připojen plný text práce) závěrečných prací z let 1992–2007 uložené v kolekci Vysokoškolské kvalifikační práce a plné texty závěrečných prací obhájených po roce 2008 uložené v kolekcích jednotlivých kateder a zároveň v kolekci Vysokoškolské kvalifikační práce.

Pokud jste zaměstnancem UPa a máte zájem o zpřístupnění své publikační činnosti v Digitální knihovně UPa, kontaktujte jejího správce.Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

Dopravní fakulta Jana Pernera / Jan Perner Transport Faculty [2767]
Fakulta chemicko-technologická / Faculty of Chemical Technology [2498]
Fakulta ekonomicko-správní / Faculty of Economics and Administration [3891]
Fakulta elektrotechniky a informatiky / Faculty of Electrical Engineering and Informatics [925]
Fakulta filozofická / Faculty of Arts and Philosophy [3018]
Fakulta restaurování / Faculty of Restoration [164]
Fakulta zdravotnických studií / Faculty of Health Studies [1034]
Univerzita Pardubice [29082]

 

DSpace Software Copyright © 2002-2009 MIT and Hewlett-Packard
Univerzita Pardubice - Univerzitní knihovna UPa - Seico s.r.o. - Feedback