Depozice a charakterizace tenkých vrstev sulfidových chalkogenidových skel připravených metodou spin-coating

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Šlang, Stanislav
dc.date.accessioned 2018-01-09T09:34:29Z
dc.date.available 2018-01-09T09:34:29Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-10-13
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69714
dc.description.abstract Tato disertační práce se zabývá přípravou a charakterizací tenkých vrstev chalkogenidových skel As30S70, As30S45Se25, Ge25S75 a Ge20Sb5S75 deponovaných z jejich roztoků metodou spin-coating. Byl studován vliv temperace a expozice elektromagnetickým zářením na jejich optické vlastnosti, strukturu a chemickou odolnost. Vlastnosti vybraných spin-coatingem deponovaných tenkých vrstev byly porovnány s vrstvami deponovanými vakuovým napařováním. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 13.12.2020
dc.subject chalkogenidová skla cze
dc.subject tenké vrstvy cze
dc.subject spin-coating cze
dc.subject vakuové napařování cze
dc.subject chalcogenide glasses eng
dc.subject thin films eng
dc.subject spin-coating eng
dc.subject vacuum thermal evaporation eng
dc.title Depozice a charakterizace tenkých vrstev sulfidových chalkogenidových skel připravených metodou spin-coating cze
dc.title.alternative Deposition and characterization of sulfide chalcogenide glass thin films prepared by spin-coating technique eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Kolská, Zdeňka
dc.contributor.referee Šubrt, Jan
dc.contributor.referee Wágner, Tomáš
dc.date.accepted 2017-12-13
dc.description.abstract-translated This dissertation thesis is focused on preparation and characterization of As30S70, As30S45Se25, Ge25S75 a Ge20Sb5S75 thin films deposited from their solutions by spin-coating technique. The influence of thermal stabilization and electro-magnetic beam exposure on their optical properties, structure and chemical resistance were studied. The properties of chosen spin-coated thin films were compared to properties of thin films deposited by vacuum thermal evaporation. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie anorganických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 34963


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet