Moderní výklady Sofokleovy Antigoné

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Hejduk, Tomáš
dc.contributor.author Janišová, Tereza
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:24Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:24Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47465
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je seznámit čtenáře se Sofokleovým antickým dramatem Antigoné a dospět k rozhodnutí, zda byla Antigoné nespravedlivě potrestána za svou úctu k rodině nebo zda se provinila. K hlubšímu pochopení tohoto díla je nejprve vysvětlen původ antické tragédie a popsán život autora společně s tragédií. Podstatná část práce se věnuje interpretacím moderních autorů – Jana Patočky, Marthy C. Nussbaumové a Petera Ahrensdorfa. V závěru jsou tyto výklady vzájemně porovnány a zhodnoceny. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent 2041632 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject tragédie cze
dc.subject Antigoné cze
dc.subject Sofoklés cze
dc.subject novodobí autoři cze
dc.subject tragedy eng
dc.subject Sophocles eng
dc.subject modern writers eng
dc.title Moderní výklady Sofokleovy Antigoné cze
dc.title.alternative Modern interpretations of Sophocles' Antigone eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Průka, Miloslav
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is get to know the reader with Sophocles ́s ancient drama Antigone and reach a decision about whether Antigone was unjustly punished for her devotion to her family or whether she was guilty. For a deeper understanding of this work is firstly explained the origin of ancient tragedy and describe the life of the author together with his tragedy. A substantial part is focused on interpretations of modern writers 7 Jan Patočka, Martha C. Nussbaum and Peter Ahrensdorf. In conclusion, these interpretations are compared with each other and evaluated. eng
dc.description.department Katedra filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27223 cze
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 17344 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet