DSpace
English čeština   

   

Digitální knihovna Univerzity Pardubice >
Dopravní fakulta Jana Pernera / Jan Perner Transport Faculty >
Katedra technologie a řízení dopravy / Department of Transport Technology and Control >
Diplomové práce / Theses KTŘD DFJP (Ing.) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10195/37031

Název: Optimalizace postupů pro distribuci nebezpečných věcí a kontrola přepravy jejich obalů silniční dopravou
Název v jiném jazyce: Optimization of procedures for the distribution of dangerous goods and transport control of road transport packaging.
Autoři: Budina, Libor
Vedoucí práce: Soušek, Radovan
Datum vydání: 2010
Typ: diplomová práce
Studijní obor: Technologie a řízení dopravy
Signatura: D22445
Umístění: Univerzitní knihovna (archiv)
Přístup k plnému textu: Práce není přístupná
URI: http://hdl.handle.net/10195/37031
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses KTŘD DFJP (Ing.)
Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BudinaL_Optimalizace postupu_RS_2010.pdfNEPŘÍSTUPNÝ SOUBOR2,21 MBAdobe PDFView/Open
Budina Posudek_vedoucího.pdf24,39 kBAdobe PDFView/Open
Budina.Oponentský posudek DP.pdf442,63 kBAdobe PDFView/Open
Share/Bookmark

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2009 MIT and Hewlett-Packard
Univerzita Pardubice - Univerzitní knihovna UPa - Seico s.r.o. - Feedback