DSpace
English čeština   

   

Digitální knihovna Univerzity Pardubice >
Fakulta chemicko-technologická / Faculty of Chemical Technology >
Ústav energetických materiálů / Institute of Energetic Materials >
Diplomové práce / Theses KTTV FCHT (Ing.) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10195/28678

Název: Porovnání extrakčních metod pro bezdýmné prachy a homogenní tuhé pohonné hmoty s následným využitím vysokotlaké kapalinové chromatografie
Název v jiném jazyce: Comparison of extraction methods for smokeless powders and homogeneous solid rocket propellants with subsequent utilization of high-pressure liquid chromatography
Autoři: Volková, Jana
Vedoucí práce: Lehký, Ladislav
Datum vydání: 2008
Typ: diplomová práce
Studijní obor: Teorie a technologie výbušin
Signatura: D18148
Umístění: Univerzitní knihovna (archiv)
URI: http://hdl.handle.net/10195/28678
Přístup k tištěné práci: pouze se souhlasem katedry
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses KTTV FCHT (Ing.)
Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc.

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Share/Bookmark

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2009 MIT and Hewlett-Packard
Univerzita Pardubice - Univerzitní knihovna UPa - Seico s.r.o. - Feedback