Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru / Studio of Restoration and Conservation of Arts on Paper and Related Materials

Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru / Studio of Restoration and Conservation of Arts on Paper and Related Materials

 

<font color=RED>Práce obhájené před rokem 2008 jsou uloženy pouze v kolekci <a href=" http://dspace.upce.cz/handle/10195/4"> Vysokoškolské kvalifikační práce </a></font>

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

Zobrazit další