Spokojenost klientů s poskytovanými službami v domově pro seniory

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Michková, Adéla
dc.contributor.author Panožková, Martina
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:14:04Z
dc.date.available 2017-06-30T10:14:04Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68971
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na spokojenost klientů s poskytovanými službami v domově pro seniory. Teoretická část je věnována vymezení pojmů stáří, stárnutí a spokojenosti. Dále pojednává o potřebách seniorů, zdravotní a sociální péči o seniory, kvalitě v sociálních službách a komunikaci se seniory. Výzkumná část prezentuje výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno u vybraných klientů domova pro seniory a věnuje se diskuzi o výsledcích výzkumu. cze
dc.format 75 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject domovy pro seniory cze
dc.subject potřeby cze
dc.subject senioři cze
dc.subject služby cze
dc.subject spokojenost cze
dc.subject retirement home eng
dc.subject necessities eng
dc.subject seniors eng
dc.subject services eng
dc.subject satisfaction eng
dc.title Spokojenost klientů s poskytovanými službami v domově pro seniory cze
dc.title.alternative Satisfaction of the clients with services provided in the retirement home eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Moravcová, Markéta
dc.date.accepted 2017-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the satisfection of the clients with the service provided in the retirement home. The theoretic part is dedicated to the specification of the concepts of age, aging and satisfaction. It also deals with the necessities of the seniors, the health and social care of the seniors, the quality of the social service and communication with the seniors. The research part presents the results of the questionnaire survey which was done with certain clients of the retirement home and discusses the results of the research. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36548
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Prováděla jste test MMSE u všech klientů zařízení? Kolik klientů bylo schopno absolvovat vaše dotazníkové šetření? 2. Jak jste využila interpretaci výsledků data související s pohyblivostí klientů? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 33161


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet