Analýza příčin porušení kolejnicové oceli Lo8CrNiMo po svařování na tupo

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Pešlová, Františka
dc.contributor.author Till, Břetislav
dc.contributor.author Beneš, Libor
dc.contributor.author Schmidová, Eva
dc.contributor.author Ptáčková, Marie
dc.date.accessioned 2017-05-19T08:18:44Z
dc.date.available 2017-05-19T08:18:44Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.isbn 80-7194-130-1
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67948
dc.description.abstract Práce zkoumá příčiny defektního lomu nově vyvíjené nízkouhlíkové oceli na lité součásti kolejového svršku. Materiál byl hodnocen z hlediska metalografického i fraktografického. Obsahuje kontrolu čistoty materiály s následným hodnocením zjištěných vměstků chemickou a spektrální analýzou, dále pak výsledky mechanických a defektoskopických zkoušek. Na základě jednotlivých šetření pak předkládá navrhovaná opatření k dané výzkumné úloze. cze
dc.format p. 63-78 eng
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, Jan Perner Transport Faculty. 3 (1997)
dc.title Analýza příčin porušení kolejnicové oceli Lo8CrNiMo po svařování na tupo cze
dc.title.alternative Analysis of causing the rail steel Lo8CrNiMo fracture after butt welding eng
dc.title.alternative Analyse von Beschädigungsursachen des Schienenmaterials nach dem Stumfschweissung ger
dc.type Article cze
dc.description.abstract-translated The work deals with the causes of breaking in case of the cast part of permanent way made of recently developmental law-carbon steel. The material was investigated from the metallographic and fractographic point of view. Purity testing and subsequent evaluation of present inclusions by means of chemical and spectral analysis as well as the mechanical non-destructive testing were carried out. The succession of measures proposed on account of the particular investigations is submitted by way of conclusion. eng
dc.description.abstract-translated Die Arbeit untersucht die Bruchursachen eines Oberbaubestandteiles aus dem neuentwickelten kohlenstoffarmen Stahl. Das Material wurde aus dem Sicht der Metallographie und Fraktographie bewertet. Der Beitrag urnfasst eine Reinheitskontrolle des Materials mit der nachfolgenden Bewertung der durch eine spektral- und chemischen Analyse festgestellten Einlagerungen. Weiter werden die Ergebnisse der mechanischen und defektoskopischen Testen bewerten. Auf Grund der einzelnen Feststellungen werden die entworfenen Massnahme zu dieser Forschungsaufgabe vorgelegt. ger
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet