Optimalizace materiálových a technologických parametrů procesu navařování pojezdových hran

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Beneš, Libor
dc.contributor.author Schmidová, Eva
dc.date.accessioned 2017-05-18T10:21:04Z
dc.date.available 2017-05-18T10:21:04Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.isbn 80-7194-130-1
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67947
dc.description.abstract Ve spolupráci s DT výhybkáma a mostáma, spol. s r.o. Prostějov byla vyvinuta a v několikaměsičním zkušebním provozu ověřena technologie navařování exponovaných úseků nově pokládaných tramvajových kolejnicových prvků. V příspěvku je předloženo metalografické hodnocení těchto návarů na bázi austenitických materiálů (CrNiMn, resp. MnCr) s ohledem na použité technologické parametry procesu navařování. cze
dc.format p. 47-62 eng
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, Jan Perner Transport Faculty. 3 (1997)
dc.title Optimalizace materiálových a technologických parametrů procesu navařování pojezdových hran cze
dc.title.alternative Optimizing the materials and technologic parameters of hard surfacing the running edge of rail components eng
dc.title.alternative Optimierung der material- und technologischen Parametr bei Prozessen der Anschweissung auf befahrenen Kanten der Komponenten (Teilen) von Strassenbahnweichen ger
dc.type Article cze
dc.description.abstract-translated The new technology of hard surfacing on the exposed parts of tramway permanent way components before their first putting into operation was developed and checked up afterwards together with the company DT výhybkáma a mostáma Ltd. Prostějov (manufacturer of points and bridges) during the several months lasting trial operation. The metallographic investigation of the austenitic-based buildups (CrNiMn and MnCr, respectively) with respect for the used technologic parameters is discussed in the paper. eng
dc.description.abstract-translated ln der Zusammenarbeit mit DT Weichen- und Brückenbauanstalt Prostějov wurde eine Technologie der Anschweissung von angriffeingesetzten Abschnitten der neugelegten Strassenbahnweichen entwickelt und in einem mehrmonatlichen Betrieb überprüft. ln dem Beitrag wird auf der Basis der austenitischen Materialien mit Rücksicht auf die verwendeten Parametr eine metallographische Bewertung von diesen Anschweissunqen vorgelegt. ger
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet