The use of Weibull distribution for reliability assessment

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Menčík, Jaroslav
dc.date.accessioned 2017-05-17T12:19:55Z
dc.date.available 2017-05-17T12:19:55Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.isbn 80-7194-130-1
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67929
dc.description.abstract A method is proposed for estimation of the parameters of Weibull three-parameter distribution (based on the least squares method), and a method for the determination of confidence limits for the values of quantile and distribution functions. Testing of 90 random samples, computer-generated from a distribution with known parameters, has shown that the distribution of small samples often differed from the parent distribution by the position or slope. Thus, when determining quantiles or values of the distribution function, confidence intervals must also be determined. The proposed method for their obtaining (based on the decomposition of the total variance into the variance of the mean and slope of the sample distribution function) ensures a sufficient reliability especially for the estimates of the lower confidence limit for quantile function and upper limit for the values of distribution function. eng
dc.format p. 5-24
dc.language.iso eng cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, Jan Perner Transport Faculty. 3 (1997)
dc.title The use of Weibull distribution for reliability assessment eng
dc.title.alternative Použití Weibullova rozdělení při posuzování spolehlivosti cze
dc.title.alternative Die Verwendung von Weibullverteilung für Zuverlässigkeitsbeurteilung ger
dc.type Article cze
dc.description.abstract-translated Je popsán způsob odhadu parametrů Weibullova trojparametrického rozdělení metodou nejmenších čtverců, a stanovení konfidenčních mezí pro hodnoty kvantilů a distribuční funkce. Testování pomocí náhodných výběrů, generovaných počítačem ze základního souboru se známým rozdělením, ukázalo, že výběrový soubor se při malém rozsahu poměrně často lišil od základního souboru polohou nebo sklonem, a výběrové charakteristiky se pohybovaly kolem skutečných parametrů v širokých mezích. Při výpočtu kvantilů nebo hodnot distribuční funkce je proto nutno určovat vždy konfidenční intervaly. Navržený způsob jejich stanovení, vycházející z rozptylu polohy středu a sklonu výběrového rozdělení, zajišťuje dostatečnou spolehlivost odhadu zejména dolní konfidenčni meze pro kvantily a horní meze pro hodnoty distribuční funkce. K dispozici je i česká verze článku. cze
dc.description.abstract-translated Der Aufsatz beschreibt eine Methode für Abschätzung der Parametern von Weibull Dreiparameterverteilung mit der Methode der kleinsten Ouadrate, und auch eine Methode für die Bestimmung von Konfidenzgrenzen für Ouantile und Werte der Distributionsfunktion. Die Methoden wurden getestet mittels 90 Zufallsproben generiert aus einer Verteilung mit bekannten Parametern. Es hat sich gezeigt, dass besonders kleine Proben unterschieden sich oft von der Grundverteilung entweder durch die Lage oder Neigung der Distributionsfunktion. Die entworfene Methode für die Konfidenzgrenzenbestimmung, die die Streuung beider dieser Grössen berücksichtigt, gibt genügende Zuverlässiqkeit besonders für die untere Grenze für Quantile und die obere Grenze für die Werte der Distributionsfunktion. ger
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet