Benefits of logistics centres categorization

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Babic, Darko
dc.contributor.author Ivakovic, Morana
dc.contributor.author Průša, Petr
dc.date.accessioned 2017-05-17T11:12:37Z
dc.date.available 2017-05-17T11:12:37Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.isbn 978-80-7395-233-4
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67928
dc.description.abstract The process of globalization influenced multinational companies' production concentration into fewer locations. Market has demanded a new global logistics strategy. Since the end of 1980s global firms have been steadily reducing their number of national warehouses, consolidating them into regional distribution centres that serve a much wider geographical area. Logistics centers are challenged to otfer market a competitive and high quality categories of functions, enlarge their profitability, and limit environmental interference of their activities. ln this paper it is proposed a division of logistic centers in multiple categories, namely, starting from the realistic situation where the logistic centers stand today, imposes the need to explore the fort and consistent criteria for their categorization. The aim of the research is to determine logistics centres concept pointing at their need for categorization and to point out or to frame the benefits of logistics centre categorization. Conclusion of proposed article will be analysis of logistics centre benefits which will certainly atfect the change in the structure and organization of logistic centres that by improving the quality of operations and services achieve market competitive advantage. eng
dc.format p. 265-274
dc.language.iso eng cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, Jan Perner Transport Faculty. 14 (2008)
dc.title Benefits of logistics centres categorization eng
dc.title.alternative Výhody kategorizace logistických center cze
dc.title.alternative Vorteile der Kategorisierung der logistischen Zentren ger
dc.type Article cze
dc.description.abstract-translated Proces globalizace ovlivňuje mnoho nadnárodních společností, jenž mají výrobu koncentrovanou jen do několika málo nejvýhodnějších lokací. Trh si vyžádal vytvořit zcela novou koncepci globální logistiky. Od foku 1980 nadnárodní společnosti přistpupili k dramatickému omezování místních a národních skladů, které nahradili moderními distribučními centry, jenž pokrývají mnohem větší zeměpisnou rozlohu. V uvedeném článku je představena koncepce rozdělení logistických centrer do několika kategorií, dále jsou stanovena a definovanána kritéria členění, která representují současný stav. Účel tohoto výzkumu je nalezení prvků vymezujících jednolivé kategorie logistických center a jejich následné ohodnocení stanovenými kritérii. Význám zkoumání kategorizace a hodnocení logistických center je v nalezení přístupů pro zvýšení kvality operací a poskytovných služeb za účelem zvýšení konkurenceschpnosti. cze
dc.description.abstract-translated Die multinationale Unternehmen wurden vom Globalisierungsprozess so beeinflusst, dass sie ihre Erzegung in einem kleineren Bereich konzentrierten. Am Ende 80-er Jahre verminderten globale Unternehmen die Zahl ihrer Lager, die sich in regionelle Distributionszentren konsolidierten.So können sie einem breiteren geographischen Bereich dienen. Die Logistikzentren sollen dem Markt konkurenzfähige und hochqualitative Funktionen anbieten, ihren Profit vergrössern und Umweltbeschädiungen, die durch ihre Aktivitäten entstehen können, vermeiden. ln dieser Arbeit wurde eine Verteilung von Logisikzentren in mehreren Kategorien vorgeschlagen, die aus dem realen Zustand hervorgehen. Verschiedene Kriteien zur Kategorisierung von Logistikzentren wurden untersucht und bestimmt. Dieser Untersuchung setzt sich das Ziel Konzept von Logistikzentren zu bestimmen, wobei die Vorteile von Kategorisierung betont werden sollen. Zum Schluss wird der Profit von dieser Kategorisierung, der einen Struktur- und Organisationswandeln beeinflusst, untersucht und definiert, dabei die Arbeit und Dienstleistungsqualität verbessert und die Dienstleistungen konkurenzfähiger auf dem Markt werden. ger
dc.peerreviewed yes
dc.publicationstatus published


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet