OUTSOURCING IN CONTIDIONS OF SMEs - THE POTENTIAL FOR COST SAVINGS

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Potkany, M. cze
dc.contributor.author Stasiak-Betlejewska, R. cze
dc.contributor.author Gejdos, M. cze
dc.contributor.author Kováč, Róbert cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:25:49Z
dc.date.available 2017-05-11T11:25:49Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 2081-7452 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67789
dc.description.abstract Many enterprises face the issue with increasing own overhead cost and take an effort to reduce it, what is a base for using of outsourcing principles. Outsourcing is primarily used as a strategic tool for corporate resources optimizing. Enterprises decide to remove some supporting activities to external units, which can be provided with ensuring a higher quality and lower costs. These decisions result in increasing attention to a core business orientation and costs reduction. The main purpose of the paper is the cost savings quantification, what is supported by the research results focused on the use and the possibilities of outsourcing in Slovakian SMEs. There was proposed a general model for an economic efficiency evaluation for potential use of the outsourcing through determination of expected costs savings as a result of the research study. eng
dc.format p. 145-156 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Czestochowa University of Technology eng
dc.relation.ispartof Polish Journal of Management Studies, volume 13, issue: 1 eng
dc.rights open access eng
dc.subject outsourcing eng
dc.subject cost savings eng
dc.subject enterprise eng
dc.subject SME eng
dc.subject allocation base eng
dc.subject outsourcing cze
dc.subject úspora nákladů cze
dc.subject podnik cze
dc.subject MSP cze
dc.subject rozvrhová základna cze
dc.title OUTSOURCING IN CONTIDIONS OF SMEs - THE POTENTIAL FOR COST SAVINGS eng
dc.title.alternative OUTSOURCING V PODMÍNKÁCH MSP - POTENCIÁL ÚSPORY NÁKLADŮ cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Mnoho podniků řeší problém nárůstu režijních nákladů a snaha o jejich redukci je základem pro využívání outsourcingových principů. Outsourcing se primárně využívá jako nástroj strategického managementu pro optimalizaci podnikových zdrojů. Podniky se rozhodují přesunout mnoho podpůrných aktivit na externí subjekty, které jsou specialisty v dané oblasti a dokáží vykonávat tyto aktivity levnější a lépe. Výsledky těchto rozhodnutí by měli mít efekt v zvýšení pozornosti jaderným procesem a hlavně ve snížení nákladů. Problémem se jeví kvantifikace potenciální úspory nákladů. Toto tvrzení lze podpořit výsledky průzkumu, který byl zaměřen na využívání a možnosti outsourcingu v MSP na Slovensku. Hlavním cílem této práce je navrhnout obecný model pro hodnocení ekonomické efektivnosti potenciálního využití outsourcingu prostřednictvím stanovení očekávané úspory nákladů. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.17512/pjms.2016.13.1.14 eng
dc.relation.publisherversion http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-fa07371f-15aa-4c6f-a638-86a7dc1fa6ed
dc.identifier.wos 000394798500014
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84977555978
dc.identifier.obd 39878731 eng


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet