Possibility of multiaxial test simplification of rail vehicle bogie frames

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Vágner, Jakub
dc.contributor.author Culek jr., Bohumil
dc.contributor.author Culek, Bohumil
dc.date.accessioned 2017-04-20T08:27:03Z
dc.date.available 2017-04-20T08:27:03Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.isbn 978-80-7395-233-4
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66949
dc.description.abstract The multi-axial loading is usualy used for experimental fatigue tests of rail vehicle bogie frames. These tests are expensive, time-consuming and depended on laboratory equipment afterwards.For this reason it is preferable to test only the most exposed parts of construction. The aim of work was to determine possibility to find a solution for reduction of total number of actuators. In the paper was described specimen design process and its optimalization. In the next part was discussed procedure of transformation of triple-cylinder multi-axial test to double-cylinder test or single-cylinder test. Theoretical results will be verified by experimental tests. eng
dc.format p. 17-27
dc.language.iso eng cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, Jan Perner Transport Faculty. 14 (2008)
dc.title Possibility of multiaxial test simplification of rail vehicle bogie frames eng
dc.title.alternative Možnosti zjednodušení multiaxiálních zkoušek rámů podvozků železničních vozidel cze
dc.title.alternative Vereinfachungsmöglichkeiten von Multiaxialenprüfungen der Drehgestellrahmen von Schinenfahrzeugen ger
dc.type Article cze
dc.description.abstract-translated U experimentálního testování životnosti rámů podvozků železničních vozidel se obvykle používá multiaxiální zatížení. Testy na celých konstrukčních celcích jsou proto poměrně náročné na vybavení laboratoře, na přípravu a realizací zkoušky. Všechny tyto faktory samozřejmě nepříznivě ovlivňují cenu zkoušky. Z tohoto důvodu je výhodnější testovat pouze nejvíce exponované konstrukční části. Celková životnost konstrukce se posuzuje podle velikosti mechanického napětí v několika nejvíce exponovaných místech. Cílem popisovaného experimentu je zjistit zda lze navrhnout úpravu v systému zatížení konstrukčního uzlu, která by vedla ke snížení počtu válců. V tomto konkrétním případě se jedná o nahrazení tříosé multiaxiální zkoušky konstrukčního uzlu dvouosou nebo dokonce jednoosou zkouškou. Hlavní podmínkou je, aby navržená změna v systému zatěžování vykazovala porovnatelné výsledky s původním systémem zatížení. Tento příspěvek popisuje postup přípravy experimentu za použití MKP výpočtů. Je zde popsán výběr a návrh vzorku pro tento experiment. Dále je popsán systém řízení třech zatěžovacích válců. Jsou zde také prezentovány výsledky několika provedených MKP výpočtů, které umožnily optimalizovat kritickou oblast vzorku. Na závěr jsou prezentovány výsledky MKP výpočtu zjednodušení dvouválcové zkoušky na jednoválcovou zkoušku ukazující, že stejné hodnoty mechanického napětí lze v kritické oblasti vzorku dosáhnout í s menším počtem válců. Všechny tyto závěry budou ověřeny experimentem. cze
dc.description.abstract-translated Für die experimentelle Prüfung der Lebensdauer der Drehgestellrahmen von Schienenfahrzeugen wird in der Regel die multiaxiale Belastungsteste benutzt. Diese Prüfungen vongesamten Baueinheiten sind sehr anspruchsvoll auf die Laborausrüstung, die Vorbereitung und Durchführung.Aus diesem Grund werden Tests nur die am stärksten exponierten Teile der Struktur bevorzugen. Das Ziel der Arbeit ist festzustellen der Moglichkeit zur Verringerung der Anzahl der Zylinder im Test. In diesem Artikel beschreibt man das Konzept und die Optimierung des Musters. In weiterem Teil beschreibt man das Beispiel der Transformation den Zweizylindertest auf dem Einzylindertest. Die beschriebenen theoretischen Ergebnisse werden mit dem Experiment verifizieren. ger
dc.peerreviewed yes
dc.publicationstatus published


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet