Determination of fatigue curves of the bridges with member decks

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Culek jr., Bohumil
dc.contributor.author Culek, Bohumil
dc.contributor.author Vágner, Jakub
dc.contributor.author Škeříková, Vladislava
dc.date.accessioned 2017-04-19T11:52:08Z
dc.date.available 2017-04-19T11:52:08Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.isbn 978-80-7395-233-4
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66948
dc.description.abstract Fatigue curve determination of structural detail is difficult from computer, experimental and financial point of view. With regard to geometry dimensions of bridge structure is mostly necessary take into account simplifications, which may not influence quality of results.Important aspect of fatigue curve determination is referential place of structural detail in which is possible presume fatigue crack growing. The fatigue curve shall be determined for this specific place. In many cases is not possible to measure stresses exactly in mentioned place. The way of exact determination could be to measure close to given detail and by use of FEM model to recalculate stress values into critical place afterwards. These conditions were met in given example of experimental fatigue curve determination. As a result we obtained fatigue characteristics, which were different to standards. eng
dc.format p. 5-16
dc.language.iso eng cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, Jan Perner Transport Faculty. 14 (2008)
dc.title Determination of fatigue curves of the bridges with member decks eng
dc.title.alternative Stanovení únavových křivek mostů s prvkovými mostovkami cze
dc.title.alternative Bestimmung der Ermüdungskurven der Brücken mit den Fahrbahnrosten ger
dc.type Article cze
dc.description.abstract-translated Únavová životnost ocelových mostních konstrukcí zavisí na materiálovych charakteristikách. V případě teorie kumulace únavového poškození jsou materialové charakteristiky dané únavovou Wöhlerovou křivkou. Únavová životnost konstrukce jako celku (např'. mostu) zavisí na únavě kritického detailu (konstrukčni detail s nejnižším poměrem únavové pevnosti a napětím od zatížení). Stanovení únavovych křivek kritických detailů je možné pomocí norem (tabelizace), empirických vztahů nebo experimentálně. V článku je popsán experimentální přístup stanovení únavové křivky daného konstrukčního detailu (spojení podélníku a příčníku - prvková mostovka ocelového mostu). Experiment byl prováděn na ocelových vzorcích v meřítku 1 :2. cze
dc.description.abstract-translated Die Ermüdungslebensdauer der Stahlbrücken hängt van den Materialbezeichnungen ab. Im Fall der Teorie van der Kumulation der Ermüdungbeschadigung sind die Materialzeichnungen durch die Wohlerskurve gegeben. Die Ermüdungslebensdauer der ganzen Konstruktion (z. B. der Brücke) hängt von der Ermüdung des kritischen Details (das Konstruktionsdetail mit dem niedersten Verhaltniss der Ermüdungfestigkeit und der Spannung van der Belastung). Es ist möglich die Ermüdungskurven der kritischen Details mittels der Normen, der empirischen Bezügen oder der Experimentalversuche festzulegen. Im Beitrag ist der Experimentalansatz van der Bestimmung der Ermüdungskurven des bestimmten Konstruktionsdetails (die Längsträger- und Querträgerverbindung) beschrieben. Das Experiment wurde auf den Stahlprüflingen im Masstab 1 :2 durchgeführt. ger
dc.peerreviewed yes
dc.publicationstatus published


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet