Efficient use of multi-constellation EGNOS for the European Train Control System

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Filip, Aleš
dc.date.accessioned 2017-04-12T13:20:53Z
dc.date.available 2017-04-12T13:20:53Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-1-4799-8915-7
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66945
dc.description.abstract Exploitation of GPS based EGNOS and Galileo for safe train position determination within the modernised European Train Control System (ETCS) belongs currently among main priorities of the European joint GNSS and rail R&D. It is obvious that only the effective use of the aviation EGNOS SoL service according to CENELEC railway safety standards has the potential to replace costly ETCS track-side balises with much efficient Virtual Balises. This paper deals with optimization and justification of the ETCS Virtual Balise (VB) safety requirements for GNSS with the intention to meet them preferably by means of existing single-constellation EGNOS V2.The optimization has been achieved through the LocationDetermination System (LDS) with the reactive fail-safetyarchitecture. The applicability of EGNOS V2 for the ETCS LDS with a single-channel structure has been justified by means a socalled Travelling Virtual Balise (TVB). It has been quantitatively demonstrated by means of the TVB that employment of EGNOS V2 together with rapid and independent EGNOS diagnosis based on safe ETCS odometry and other techniques is able to meet SIL 4 requirement for the LDS at a system level. Galileo as a second constellation within future EGNOS V3 can be effectively used for the availability of integrity improvement. eng
dc.format p. 1-9 eng
dc.language.iso eng cze
dc.publisher IEEE cze
dc.relation.ispartof Proceedings of the 2016 European Navigation Conference
dc.subject satellite navigation eng
dc.subject GNSS eng
dc.subject GPS eng
dc.subject EGNOS eng
dc.subject ETCS eng
dc.subject Galileo eng
dc.subject LDS eng
dc.subject QZSS eng
dc.subject SBAS eng
dc.subject SDCM eng
dc.subject SIL 4 eng
dc.subject WAAS eng
dc.subject railway signalling eng
dc.subject safety-related systems eng
dc.subject high-safety integrity eng
dc.subject reactive fail-safety eng
dc.subject composite fail-safety eng
dc.subject travelling virtual balise eng
dc.subject satelitní navigace cze
dc.title Efficient use of multi-constellation EGNOS for the European Train Control System eng
dc.title.alternative Efektivní využití multikonstelačního EGNOS-u pro evropský vlakový zabezpečovač cze
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated Využití satelitních systémů EGNOS a Galileo za účelem určení bezpečné polohy vlaku v rámci evropského vlakového zabezpečovače ETCS patří v současné době mezi hlavní priority společného evropského výzkumu v oblasti GNSS a železnice. Je zřejmé, že jenom efektivní využití letecké bezpečnostní služby EGNOS SoL podle železničních standardů bezpečnosti CENELEC umožní náhradu nákladných traťových balíz ETCS mnohem efektivními virtuálními balízami. Tento článek se zabývá optimalizací a zdůvodněním požadavků bezpečnosti ze strany ETCS balízy na GNSS s cílem splnit tyto požadavky pomocí současného jednokonstelačního systému EGNOS V2. Optimalizace byla dosažena prostřednictvím systému určení polohy (LDS) s reaktivní architekturou, která je bezpečná i při poruše. Použitelnost EGNOS-u V2 pro tyto účely byla ospravedlněna pomocí tzv. cestující virtuální balízy (TVB). Pomocí TVB bylo kvantitativně dokázáno, že použití EGNOS-u V2 spolu s rychlou a nezávislou diagnostikou EGNOS-u, založenou na odometrii ETCS a dalších technikách, je možné splnit požadavek SIL 4 pro LDS na úrovni systému. Potom Galileo jako druhá konstelace v rámci budoucího systému EGNOS V3 může být účinně využita pro zvýšení pohotovosti integrity. cze
dc.event 2016 European Navigation Conference (30 May - 2 June 2016, Helsinki, Finland) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion
dc.project.ID funder/funfing programme/projectID/jurisdiction/project name/project acronym EC/H2020/687399/EU/Railway High Integrity Navigation Overlay System will define a GNSS-based system to support the localization of trains respecting the challenging requirements of the railway safety standards/RHINOS


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet