Daňové zatížení společnosti

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Sejkora, František cze
dc.contributor.author Široká, Sandra
dc.date.accessioned 2011-07-11T20:35:00Z
dc.date.available 2011-07-11T20:35:00Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39410
dc.description.abstract Práce je zaměřena na daňové zatížení společnosti. Jsou zde vysvětleny základní pojmy z daňové oblasti, pozornost je věnována daňovému systému a jednotlivým daním. Dále je stručně uveden výklad o společnosti s ručením omezeným. Praktická část je zaměřena na daň z příjmů právnických osob. Týká se především úpravy výsledku hospodaření na daňový základ a následný výpočet daně. V závěru práce jsou uvedeny příklady daňové optimalizace. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 7981545 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject daňový systém cze
dc.subject daně cze
dc.subject daň z příjmů cze
dc.subject daňový základ cze
dc.subject daňová optimalizace cze
dc.subject tax system eng
dc.subject taxation eng
dc.subject income tax eng
dc.subject tax base eng
dc.subject tax optimalization eng
dc.title Daňové zatížení společnosti cze
dc.title.alternative Tax burden of company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This work is focused on the tax burden of a company. Basic concepts of taxation are explained and attention is paid to the tax system and individual taxes. Further, the interpretation of the limited liability company is concisely introduced. The practical part is focused on corporate income tax. This particularly applies to modifications in the profit tax base and subsequent tax calculations. In conclusion, examples of tax optimization are presented. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24538 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Cílem práce je vymezit jednotlivé daně uplatňované v ČR, analyzovat daň z příjmů obchodní společnosti a poukázat na legální možnosti daňové optimalizace společnosti. cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet