DSpace
English čeština   

   

Digitální knihovna Univerzity Pardubice >
Dopravní fakulta Jana Pernera / Jan Perner Transport Faculty >
Katedra dopravní infrastruktury / Department of Transport Infrastructure >
Bakalářské práce / Bachelor's works KDI DFJP (Bc.) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10195/34299

Název: Pro areál v Doubravicích navrhněte dopravní řešení vjezdu do areálu (obousměrnou komunikací, parkoviště, zpevněné plochy)
Název v jiném jazyce: Propose the traffic solution of the drive-in to the area in Doubravice (two-way road, parking area, hard standings)
Autoři: Švadlenka, Michal
Vedoucí práce: Pokorný, Jiří
Datum vydání: 2009
Typ: bakalářská práce
Studijní obor: Dopravní infrastruktura-Dopravní cesta
Signatura: D21330
Umístění: Univerzitní knihovna (studovna)
Přístup k plnému textu: Bez omezení
URI: http://hdl.handle.net/10195/34299
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's works KDI DFJP (Bc.)
Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ŠvadlenkaM_Pro areal_JP_2009.pdf45,02 MBAdobe PDFView/Open
PokornyJ_Pro areal_MS_2009.pdf96,88 kBAdobe PDFView/Open
PokornaE_Pro areal_MS_2009.pdf220,03 kBAdobe PDFView/Open
Share/Bookmark

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2009 MIT and Hewlett-Packard
Univerzita Pardubice - Univerzitní knihovna UPa - Seico s.r.o. - Feedback