DSpace
English čeština   

   

Digitální knihovna Univerzity Pardubice >
Univerzita Pardubice >
Publikace vydané Univerzitou Pardubice / Published by the University of Pardubice >
Odborné časopisy / Journals >
Scientific papers of the University of Pardubice >
Series D, Faculty of Economics and Administration >
2008/13 Scientific papers, Series D >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10195/32941

Název: Využití Petriho sítí pro varianty nakládání s biologicky odbouratelným komunálním odpadem
Autoři: Baťa, Robert
Obršálová, Ilona
Volek, Josef
Jordaõ, Ticiano Costa
Datum vydání: 2008
Typ: Article
Signatura: 47940-13
Umístění: Univerzitní knihovna (studovna)
Přístup k plnému textu: Bez omezení
URI: http://hdl.handle.net/10195/32941
ISSN: 1211-555X
Zdrojový dokument: Scientific papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration. 13 (2008)
Recenzovaný dokument: yes
Status dokumentu: published
Appears in Collections:Publikační činnost akademických pracovníků UPa / UPa Research Outputs
2008/13 Scientific papers, Series D

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BataR_Vyuziti Petriho_SP FES_2008.pdf242,72 kBAdobe PDFView/Open
Share/Bookmark

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2009 MIT and Hewlett-Packard
Univerzita Pardubice - Univerzitní knihovna UPa - Seico s.r.o. - Feedback