DSpace
English čeština   

   

Digitální knihovna Univerzity Pardubice >
Dopravní fakulta Jana Pernera / Jan Perner Transport Faculty >
Katedra dopravních prostředků / Department of Transport Means >
Diplomové práce / Theses KDP DFJP (Ing.) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10195/29393

Název: Faktory, které mají vliv na prohnutí laserem svařovaného Common Railu
Název v jiném jazyce: Investigation and evaluation of key influences on laser welded Common Rail bending
Autoři: Cupl, Zdeněk
Vedoucí práce: Schmidová, Eva
Datum vydání: 2008
Typ: diplomová práce
Studijní obor: Dopravní prostředky-Silniční vozidla
Signatura: D19121
Umístění: Univerzitní knihovna (archiv)
Přístup k plnému textu: Práce není přístupná
URI: http://hdl.handle.net/10195/29393
Přístup k tištěné práci: práce není přístupná
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses KDP DFJP (Ing.)
Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
text.pdf1,79 MBAdobe PDFView/Open
Share/Bookmark

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2009 MIT and Hewlett-Packard
Univerzita Pardubice - Univerzitní knihovna UPa - Seico s.r.o. - Feedback